رودخانه ماسوله

  • رودخانه ماسوله
  • رودخانه ماسوله
آب چشمه ساران و برفاب های ارتفاعات اطراف ماسوله به هم می پیوندد و رودخانه ای زیبا و خروشان در بستر دره ای سرسبز و پوشیده از انبوه درختان جنگلی تشکیل می دهد که راه پر پیچ و خم خود را بسمت دریا طی می کند.مهرداد | چهارشنبه 26 فروردين 13941074 بازدید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان