كارگاههای عبابافی محمدیه نایین

  • كارگاههای عبابافی محمدیه نایین
  • كارگاههای عبابافی محمدیه نایین
كارگاههای عبابافی محمدیه نایین در دل زمین واقع شده اند و هركدام حاوی چند دستگاه عبابافی هستند كه در قدیم پشت هر دستگاه یك نفر قرار میگرفته است و همگی در یك كارگاه كار میكرده اند. امروزه برخی از این كارگاههای عبابافی احیا شده اند اما افراد هنرمند بسیار اندكی این حرفه قدیم نایین را پاس میدارند. زیرا بسیاری از افراد قدیم و استاد در این رشته در گذشته اند. همچنین واردات نمونه های مشابه فضای زیادی به تولید داخلی این محصول نمیدهد. عبا و لباس در این كارگاهها از پشم و كرك شتر تهیه میشود. نمونه ای از این لباسها به تن جوان در عكس دیده میشود كه با نجابت و دقت به كار خویش مشغول است و حضور افراد مختلف كه با شوق از این هنر و هنرمندانش دیدار میكنند، او را از دنیای خویش بیرون نمی آورد. نجمه | جمعه 21 فروردين 13941089 بازدید
نمای ایران سپاسجمعه 21 فروردين 1394 | 7 سال پیش
قلعه باستانی محمدیه نایینمحمدیه نایین از ورای دیوارهای قلعه محمدیه (عاشورگاه)
عمارت سرهنگ آباد یا کوشککوشک یا کاخ سرهنگ‌آباد موسوم به چهلستون در جنوب روستای سرهنگ‌آباد در ۳۰ کیلومتری جنوب شرق زواره قرار دارد.
کاخ سرهنگ آباداین کاخ در جنوب روستای سرهنگ آباد که روستایی است سر سبز در دل کویر در فاصله ۳۰ کیلومتری جنوب شرقی زواره در منطقه ای کوهستانی و خوش آب و هوا قرار گرفته است. ساخت این باغ توسط سرهنگ مصطفی قلی خان سهام السلطنه از امرای اردستان که مدت سی سال مسئول قراسورانی (ژاندارمی) حدود یزد و کاشان و اردستان به عهده ي وي بوده صورت گرفته است.
شهر زیبای ورزنهشهر کوچک و زیبای ورزنه، در حاشیه زاینده‌رود و نزدیک به باتلاق گاوخونی از مکان هایی است که هر کس دست کم یکبار باید آن را ببیند.
کویر دق سرخنزدیک شهر زواره، کویری به نام دق سرخ وجود دارد که با جنگلی از درختان تاغ از کویر مرکزی ایران جدا شده است.
نجمه فرشینجمه فرشیهموند از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی