كارگاههای عبابافی محمدیه نایین

  • كارگاههای عبابافی محمدیه نایین
  • كارگاههای عبابافی محمدیه نایین
كارگاههای عبابافی محمدیه نایین در دل زمین واقع شده اند و هركدام حاوی چند دستگاه عبابافی هستند كه در قدیم پشت هر دستگاه یك نفر قرار میگرفته است و همگی در یك كارگاه كار میكرده اند. امروزه برخی از این كارگاههای عبابافی احیا شده اند اما افراد هنرمند بسیار اندكی این حرفه قدیم نایین را پاس میدارند. زیرا بسیاری از افراد قدیم و استاد در این رشته در گذشته اند. همچنین واردات نمونه های مشابه فضای زیادی به تولید داخلی این محصول نمیدهد. عبا و لباس در این كارگاهها از پشم و كرك شتر تهیه میشود. نمونه ای از این لباسها به تن جوان در عكس دیده میشود كه با نجابت و دقت به كار خویش مشغول است و حضور افراد مختلف كه با شوق از این هنر و هنرمندانش دیدار میكنند، او را از دنیای خویش بیرون نمی آورد. 10
نجمه | جمعه 21 فروردين 1394
نمای ایران | جمعه 21 فروردين 139410
سپاس
قلعه باستانی محمدیه نایینمحمدیه نایین از ورای دیوارهای قلعه محمدیه (عاشورگاه)
عمارت سرهنگ آباد یا کوشککوشک یا کاخ سرهنگ‌آباد موسوم به چهلستون در جنوب روستای سرهنگ‌آباد در ۳۰ کیلومتری جنوب شرق زواره قرار دارد.
شهر زیبای ورزنهشهر کوچک و زیبای ورزنه، در حاشیه زاینده‌رود و نزدیک به باتلاق گاوخونی از مکان هایی است که هر کس دست کم یکبار باید آن را ببیند.
کویر دق سرخنزدیک شهر زواره، کویری به نام دق سرخ وجود دارد که با جنگلی از درختان تاغ از کویر مرکزی ایران جدا شده است.
کویر خارابخش جرقویه علیا، جنوب شرق استان اصفهان
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی