روستای شهری کهنه

روستای شهری کهنه
استان خوزستان- شهرستان بهبهان -بخش زیدون -روستای شهری کهنه ادامه رشته کوه های البرز ازمناطقی از خوزستان نیز می گذرد این رشته کوهها درفصل های زمستان و بهار بدلیل سر سبزی و تنوع گیاهی محل مناسبی برای چراگاه حیوانات اهلی می باشد. حیوانات وحشی از قبیل گرگ ، گراز،کفتار،روباه و غیره ازجمله پرندگاه مانند کفترهای کوهی و دراج به وفور در این کوه هایافت می شود گیاهان ودرختانی همچون کلخنگ ، بادام وحشی و غیره10
هادی | پنجشنبه 20 فروردين 1394
نمای ایران | پنجشنبه 20 فروردين 139400
سپاس
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
هادی کراییهادی کراییعضویت از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت