آسیاب شتر قدیمی شهر ورزنه

  • آسیاب شتر قدیمی شهر ورزنه
  • آسیاب شتر قدیمی شهر ورزنه
آسیاب شتری، قدمتی بیش از 300 سال از دوره صفویه به این سو دارد و در نوع خود بی نظیر است و تاکنون گردشگران داخلی و خارجی بسیاری به اینجا آمده، از این مکان دیدن کرده اند و بسیار برایشان جذاب و دیدنی بوده است. در فرهنگ ایرانی، نان از ارزش خاصی برخوردار است به طوری که قوت اصلی مردم را نیز نان تشکیل می داده و شامل نان گندم، جو و دیگر غلات می شده است. هنوز با گذشت سالها و ورود مواد غذایی و غذاهای جدید، نان همچنان از اهمیت خاصی برخوردار است به گونه ای که حتی در ضرب المثل ها نیز بر ارزش آن تأکید شده.shokooh5.blogfa.comحیدر | چهارشنبه 19 فروردين 13941188 بازدید
نمای ایران سپاسپنجشنبه 20 فروردين 1394 | 7 سال پیش