خانه عامری كاشان در هوای بارانی بهار

  • خانه عامری كاشان در هوای بارانی بهار
  • خانه عامری كاشان در هوای بارانی بهار
خانه عامری ها در دوره زندیه ساخته شده است اما در دوره قاجار شخصی با نام سهام السلطنه عامری فرد ان را توسعه داده است. این خانه از چند خانه مجزای مجاور تشكیل شده است و 9000 متر مساحت دارد. در حقیقت، این خانه خود شامل سه خانه، 85 اتاق، 5 حیاط مركزی به صورت اندرونی و بیرونی و سردابی بزرگ است و همچنین بلندترین بادگیر را در میان خانه های كاشان داراست. این خانه تاریخی از سال 1374شروع به مرمت شده است و همچنین از خرداد 93 به صورت مجموعه ای بزرگ برای اقامت گردشگران در نظر گرفته شده است.نجمه | سه‌شنبه 18 فروردين 1394
نمای ایران سپاسسه‌شنبه 18 فروردين 1394 | 7 سال پیش
عبدل مکان زیبایی استچهارشنبه 19 فروردين 1394 | 7 سال پیش
خانه طباطبایی كاشانخانه طباطبایی ها خانه ای آشنا با نور و آب و آسمان
محل شهادت امیر کبیرحمام فین کاشان . حوضچه محل حمام گرفتن . که شد محل شهادت امیر کبیر
خانه بروجردی ها در كاشانخانه بروجردی ها و نقشهای بدیعش
كوچه باغ های كاشانكوچه باغهای كاشان هنوز نفس میكشند.
خانه طباطبایی هاشکوه معماری قاجاریه در قلب کاشان
نجمه فرشینجمه فرشیهموند از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی