روستای مازگان

  • روستای مازگان
  • روستای مازگان
روستای مازگان روستایی زیباست كه در نزدیكی قمصر قرار دارد. این روستا هنوز بكر و دست نخورده باقی مانده و از زباله های انبوهی كه در طبیعت ایران یافت میشود در آن خبری نیست.در روستای مازگان چشمه هایی پاك و درختانی زیبا وجود دارد.نجمه | دوشنبه 10 فروردين 13941495 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 10 فروردين 1394 | 7 سال پیش