روستای مازگان

  • روستای مازگان
  • روستای مازگان
روستای مازگان روستایی زیباست كه در نزدیكی قمصر قرار دارد. این روستا هنوز بكر و دست نخورده باقی مانده و از زباله های انبوهی كه در طبیعت ایران یافت میشود در آن خبری نیست.در روستای مازگان چشمه هایی پاك و درختانی زیبا وجود دارد.10
نجمه | دوشنبه 10 فروردين 1394
نمای ایران | دوشنبه 10 فروردين 139400
سپاس
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی