نقاشی های دیواری شهر تبریز

  • نقاشی های دیواری شهر تبریز
  • نقاشی های دیواری شهر تبریز
محمد نورمحمديانشنبه 8 فروردين 1394 | 9 سال پیشدر چند سال اخیر نقاشی های دیواری متعددی در سطح شهر تبریز زیبایی خاصی به این شهر بخشیده است. دسته‌بندیآذربایجان شرقیجاذبه‌های شهریکلید‌واژهنقاشیدیوارتبریزمسابقه1409 بازدید
  • رهلی بازار تبریزرهلی بازار یكی از قسمتهای مهم و تاریخی بازار تبریز است.
  • استان آذربایجان شرقی
  • برج ساعت تبریزبرج ساعت (كاخ شهرداری) تبریز واقع در میدان ساعت تبریز می باشد
  • عمارت شهرداری تبریزکاخ شهرداری تبریز یکی از بناهای زیبا، مستحکم و دیدنی شهر تبریز است که ساخت آن از سال ۱۳۱۴ تا ۱۳۱۸ خورشیدی و به دستور رضاشاه پهلوی در محل گورستان متروک و مخروبهٔ کوی نوبر با نظارت مهندسان آلمانی و در زمان ریاست شهرداری حاج‌ ارفع‌ الملک جلیلی و با بودجه ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال انجام شد
  • مسجد شهیدی تبریزمسجد شهیدی مربوط به دوره قاجار