سهم پرندگان از باران

سهم پرندگان از باران
سهم پرندگان از آب باران، چنین سنگ هایی آب باران را در خود ذخیره می كنند تا پرندگان و برخی جانداران بتوانند با آن تشنگی خود را رفع كنند. این پدیده در كوه های شمال شرقی تبریز بسیار به چشم می خورد.20
محمد | پنجشنبه 28 اسفند 1393
قله كوه دندقله كوه دند در تبریز
طبیعت ونیارروستای ونیار در نزدیكی شهر تبریز و در مسیر جاده قدیم تبریز به اهر واقع شده است.
طلوع طلایینظاره طلوع خورشید از قله دند
رشته كوه عینالی - كوهنوردیكوهنوردی در ارتفاعات مشرف به تبریز
تپه های رنگارنگتپه های رنگارنگ خواجه
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانعضویت از دوشنبه 18 اسفند 1393