طلوع طلایی

  • طلوع طلایی
  • طلوع طلایی
محمد نورمحمديانسه‌شنبه 26 اسفند 1393 | 8 سال پیشتماشای طلوع زیبای خورشید از قله 2400 متری دند تبریزدسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاآذربایجان شرقیکلید‌واژهطلوعطلاییمسابقه1153 بازدید
عبدل آفرین ورزشکارچهارشنبه 27 اسفند 1393 | 8 سال پیش