قله كوه دند

قله كوه دند
محمد نورمحمديانشنبه 23 اسفند 1393 | 9 سال پیشقله دند در شمال شرقی تبریز واقع شده، ارتفاع آن 2400 متر می باشد و روزهای تعطیل كوهنوردان بسیاری برای صعود به قله به آنجا می روند. شروع صعود از نزدیك روستای ونیار در جاده قدیم تبریز-اهر می باشد. صعود به قله بیش از 2 ساعت طول می كشد. مسیر صعود بسیار طبیعت زیبا و چشم نوازی دارد و در طول مسیر چشمه هایی برای سیراب كردن كوهنوردان وجود دارد. دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاآذربایجان شرقیکلید‌واژهقلهكوهدندمسابقه2261 بازدید
بابک خیلی خوبهيكشنبه 24 اسفند 1393 | 9 سال پیش