کاخ تچر - تالار آینه

  • کاخ تچر - تالار آینه
  • کاخ تچر - تالار آینه
بابک ارجمندیسه‌شنبه 19 اسفند 1393 | 9 سال پیشکاخ تَچَر(تچرا) و یا تالار آینه نخستین کاخی که در تخت جمشید (به قول یونانییان، پرسپولیس) به دستور داریوش بزرگ، پادشاه هخامنشی ساخته شده. سنگهای خاکستری این کاخ بسیار براق بود و عکس آدمی در آن می افتد. بر روی دیواره‌های پلکان های این کاخ نقوش گوناگونی نقش بسته است. کتیبه هایی از داریوش اول (بزرگ)، خشایارشا و اردشیر سوم در این کاخ به جای مانده‌ است.دسته‌بندیباغ ها ، عمارت ها ، کاخ هافارسکلید‌واژهکاختچرتالارآینهتختجمشیدپرسپولیس2146 بازدید
عبدل ایران زیباستسه‌شنبه 19 اسفند 1393 | 9 سال پیش
محمد بسیار زیباست. سپاسدوشنبه 24 فروردين 1394 | 8 سال پیش
آرام زیباست واقعا  شکوه این بناها شکوه و بزرگی ایران باستان را به رخ هر ببیننده ای میکشدجمعه 3 ارديبهشت 1395 | 7 سال پیش
  • آپاداناپانورامای (كروی) 360 درجه ای از كاخ آپادانا در تخت جمشید آپادانا در زبان پارسی باستان خود به معنی كاخ است
  • تخت جمشیدداریوش كبیر كه به مصر رفته و معماری آن را دیده بود ، پس از به قدرت رسیدن تصمیم به ساخت بنای گرفت كه با شكوه ترین بنای عصر خود باشد
  • دروازه ملل - تخت جمشیدیك اتاق چهار گوش با چهار ستون سنگی بلند نقشه دروازه ورودی تخت جمشید را می سازد. این اتاق دارای دو در بزرگ و دو مجسمه گاو است كه كناره ها ی آن را دربرگ...
  • کاخ آپادانا - تخت جمشیدآپادانا با شكوه ترین كاخ تخت جمشید است .واژه آپادانا در زبان پارسی باستان خود به معنی كاخ است ،(یا جائیكه در آن همگان به خدمت شاه شرفیاب می شوند). آپا...
  • چاه سنگیچاه سنگی در دامنه كوه رحمت (تخت جمشید- پارسه - پرسپولیس) از دوران هخامنشی كه در طول عمر 2500 ساله خود كاملا سالم مانده است.