بازار قدیمی ارومیه

بازار قدیمی ارومیه
محمد رزازاندوشنبه 4 اسفند 1393 | 9 سال پیشبازار قدیمی شهر ارومیه در مجموعه بافت قدیمی و در گوشه جنوب شرقی شهر قرار دارد. این بازار همراه با تغییر شیوه زندگی، دستخوش تغییرات زیادی شده است. قدیمی ترین بخش های باقی مانده آن به دوره صفویه به بعد تعلق دارد؛ به ویژه حمام های آن كه متعلق به دوره زندیه و قاجاریه است. در بازار ارومیه هر راسته و بخشی، از سبك و شكل خاص دوره خود پیروی كرده است. بقایای به جای مانده، نمایانگر ذوق معماری دوره های مختلف است. علی رغم تنوع شكل طاق ها، چشمه و گنبدها مجموعه بازار از سادگی ویژه ای برخوردار است. به عبارت دیگر هیچ نوع كاشیكاری، گچبری و سنگ كاری در آن دیده نمی شود. سردر ورودی اصلی بازار ارومیه از طرف مسجد اعظم، یكی از زیباترین جلوه های قدیمی معماری ایران است. مجموعه بازار ارومیه متشكل از راسته های اصلی و فرعی متعددی است كه از نظم و نقشه خاصی پیروی نمی كند بلكه در طی دوره های مختلف به تدریج در محور طولی و عرضی گسترش یافته است قسمتی از بازار دو طبقه است. در این مجموعه همچنین تعدادی سرا، چهارسوق، تیمچه و حمام های قدیمی وجود دارد. راسته های بازار هركدام وابسته به صنف خاصی است و بر همین اساس نامگذاری شده اند.این بازار همچنان هسته مركزی خرید و فروش اهالی این منطقه است. مصالح تمام راسته بازار و چهارسوها از آجر و اغلب بدون اندود ساده گچ است. مجموعه بازار قدیمی ارومیه در حال حاضر در مركز شهر قرار گرفته و پلان كلی آن بشكل مستطیل ناقص، محصور در بین خیابانهای امام، عسگرآبادی، اقبال و مهاباد می باشد. این بازار حدوداً دارای 60 هزار متر مربع مساحت بوده تنها در قسمت بافت قدیمی آن كه در حال حاضر تحت مراقبت و بهسازی می باشد حدود 1000 باب مغازه با عملكردهای متفاوت و تعداد 7 تیمچه و سرای نسبتاً بزرگ، پنج حمام قدیمی و یك باب مسجد با پنج هزار متر مربع مساحت (مساحت مسجد جامع شهر) و دیگر واحدهای مربوطه به مشاغل گوناگون واقع شده اند كه در نتیجه این مجموعه را بصورت یكی از آثار ارزشمند كشور و بازارهای قدیم قابل توجه درآورده است. با توجه به اهمیت و ارزش معماری و تاریخی مجموعه مذكور، بعد از انجام مطالعات لازم در سالهای 58 و 59 اقداماتی برای ثبت بازار قدیمی ارومیه در ردیف آثار ملی كشور معمول و در سال 61 با ثبت مجموعه، امكان حفاظت قانونی از آن فراهم و در حال حاضر مطابق ضوابط و برنامه های مصوب، فعالیتهای عمرانی و حفاظتی این بافت تاریخی انجام می شود.دسته‌بندیبازارها و تیمچه‌هاآذربایجان غربیکلید‌واژهمسابقهبازارقدیمیارومیه1803 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 4 اسفند 1393 | 9 سال پیش
  • بازار قدیمی ارومیهبازار قدیمی ارومیه كه در زمان قبل از نفوذ زندگی ماشینی مركز ثقل داد و ستد و در بین بافت قدیمی مركز تجاری اجتماعی شهر محسوب می شده، دارای اهمیت ویژه ای بوده، این بافت در گوشه جنوب شرقی شهر قرار داشته و توسط دروازه های قدیمی كه در مجاورت آن بوده محصور می شده. در حال حاضر با توسعه و نوسازی شهر، هسته مركز بازار شامل قسمتهای تجاری و مذهبی آن باقیمانده است. وجود تیمچه ها ، سراها، مسجد ، حمامها تماماً دال بر آبادانی و تحرك این بخش از شهر در زمانی نه چندان دور می باشد.
  • استان آذربایجان غربی
  • شهرچایدریاچه سد شهرچای در 12 کیلومتری غرب شهر ارومیه
  • دریاچه ارومیه«آرتمیا ارومیانا» جان سخت‌ترین موجود دنیاست که در شورترین آب‌هازندگی می‌کند اما تا چندی دیگر با خشک شدن سراسری دریاچه ارومیه، امکان حیات از این گونه ج...
  • دریاچه (شوره زار) ارومیهاین شوره زار زمانی دریاچه ای زیبا و پر آب بود...