اینجا ایران است!

اینجا ایران است!
محمد صادق کریمیيكشنبه 3 اسفند 1393 | 8 سال پیشحدودا خرداد ماه یا تیر ماه اگر به این جا سفر کنید، با چنین منظره ای روبرو می شید... کنار این جاده، یه رودخونه خروشان هم قرار داره.دسته‌بندیجاذبه‌های طبیعیگیلانکلید‌واژهسفید آبادرحیم آبادمسابقه1189 بازدید
بابک بهشت است.جمعه 15 اسفند 1393 | 8 سال پیش