روستای شهری کهنه

  • روستای شهری کهنه
  • روستای شهری کهنه
  • روستای شهری کهنه
  • روستای شهری کهنه
کوه های روستای شهری کهنه که از رسته کوه های زاگرس سرچشمه میگیرد بسیار جای باصفاو نسبتا بکری است10
هادی | يكشنبه 26 بهمن 1393
عبدل | شنبه 2 اسفند 139300
از اثار پیداست که طوفان و رطوبت (نم) فرسایش ایجاد کرده باید مناطق جنوبی بلوچستان باشد
بهار روستای شهری کهنهبهار درروستای شهری کهنه واقع دربخش زیدون ازتوابع شهرستان بهبهان
طبیعت زیبای شهرستان لنده روستای ایدنک در ایام بهارروستای ایدنک در ۵ کیلومتری شهر لنده در بخش لنده در استان کهگیلویه و بویراحمد ایران واقع شده است. این روستا دارای ۳ هزار نفر جمعیت می‌باشد که اکثرآنهاازطایفه کرایی هستند.تعدادی از اهالی رانیز سادات تشکیل می‌دهند.در این روستا که رودخانه مارون از وسط آن عبور می‌کند برنج و غلات کشت می‌شود و باغ‌های میوه آن فراوان است .
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیروستایشهریکهنه
هادی کراییهادی کراییعضویت از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت