صخره رخساره

صخره رخساره
اشکال گوناگون کوه ها و صخره ها که گاهی به شکل حیوانات است نام آنها را به عقاب و خرگوش و غیره معروف نموده است . در حد فاصل شهر پاوه و نوسود صخره ای قرار دارد که به صخره رخساره معروف است این صخره که گویی انسانی را در حال نظاره به آسمان نشان می دهد بعد از روستای تاریخی کومَدره قرار دارد . 20
عدنان | جمعه 17 بهمن 1393
بابک | جمعه 17 بهمن 139300
حس عجیبی است. از اشتراک گذاری متشکرم.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیصخرهرخساره
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com