عقابکوه روستای فراشاه یزد

عقابکوه روستای فراشاه یزد
عقابکوه روستای فراشاه با ارتفاع نسبی 200 متر از سطح زمین های اطراف در روستای تاریخی فراشاه شهرستان تفت استان یزد و در 30 کیلومتری مرکز استان بر سر راه یزد شیراز واقع شده است. روستای فراشاه که به دلیل جاذبه های طبیعی زیاد و بعضا منحصر به فردیکه دارد بعنوان ژئوپارک استان یزد معرفی شده و عقابکوه گل سر سبد جاذبه های طبیعی این ژئو پارک بوده و بعنوان نگین انگشتری طبیعت ایران زمین شناخته شده است. محسن | دوشنبه 6 بهمن 1393
بافت تاریخی روستای فراشاهبافت تاریخی روستای فراشاه- قدمگاه علی ابن موسی الرضا ع
مجموعه بوکن فراشاهاین مجموعه که بصورت دستکند می باشد دارای چندین تالار بزرگ و کوچک با ستون های گلی است که توسط انسان و بصورت دستکند حفر شده
نمایی از شهر تفتنمایی از شهر تفت
محسن دهقانپور فراشاههموند از شنبه 8 تير 1392