عقابکوه روستای فراشاه یزد

عقابکوه روستای فراشاه یزد
محسن دهقانپور فراشاهدوشنبه 6 بهمن 1393 | 8 سال پیشعقابکوه روستای فراشاه با ارتفاع نسبی 200 متر از سطح زمین های اطراف در روستای تاریخی فراشاه شهرستان تفت استان یزد و در 30 کیلومتری مرکز استان بر سر راه یزد شیراز واقع شده است. روستای فراشاه که به دلیل جاذبه های طبیعی زیاد و بعضا منحصر به فردیکه دارد بعنوان ژئوپارک استان یزد معرفی شده و عقابکوه گل سر سبد جاذبه های طبیعی این ژئو پارک بوده و بعنوان نگین انگشتری طبیعت ایران زمین شناخته شده است. دسته بندیکوه‌ها و قله‌هایزدواژه کلیدیعقابکوهفراشاهیزد1432 بازدید