سی و سه پل اصفهان

  • سی و سه پل اصفهان
  • سی و سه پل اصفهان
حسن گنجیيكشنبه 5 بهمن 1393 | 8 سال پیشسی و سه پل از شاهکارهای معماری و مهندسی ایران در عهد صفویهدسته بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهااصفهانواژه کلیدیسی و سهپلاصفهان1082 بازدید
نمای ایران سپاسسه‌شنبه 14 بهمن 1393 | 8 سال پیش
  • پل تاریخی جوییشکوه معماری صفوی در بستر زاینده رود اصفهان
  • پل خواجوشکوه معماری بر بستر زنده رود
  • پل خواجوشاهکار معماری صفوی بر بستر زنده رود
  • مهمانسرای عباسیمهمانسرای عباسی یکی از تاریخی ترین و زیباترین هتل های ایران و شهر اصفهان است که معماری آن از معماری دوران صفوی الگو گرفته و همه ساله پذیرای گردشگران زیادی از سراسر جهان است.
  • مقبره سردار اسعد بختیاریتکیه میر، تخت فولاد اصفهان