طاقی در باغ فین

طاقی در باغ فین
نقاشی طاقی در باغ فین کاشانبابک | سه‌شنبه 30 دی 1393871 بازدید
عبدل بسیاز زیباست جمعه 8 اسفند 1393 | 7 سال پیش
باغ فین کاشانیک نمای کوچکی از باغ فین که حمام فین محل شهادت امیر کبیر هم در ان واقع شده است
خانه طباطبایی كاشانخانه طباطبایی ها خانه ای آشنا با نور و آب و آسمان
خانه عامری كاشان در هوای بارانی بهارخانه عامری ها از قدیمی ترین و زیباترین خانه های كاشان است.
خانه بروجردی ها در كاشانخانه بروجردی ها و نقشهای بدیعش
محل شهادت امیر کبیرحمام فین کاشان . حوضچه محل حمام گرفتن . که شد محل شهادت امیر کبیر
واژه کلیدیباغفینکاشان
بابک ارجمندیبابک ارجمندیهموند از دوشنبه 7 خرداد 1386مهندس ارشد نرم افزار | طراح راهکارهای نرم‌افزاری | تهیه کننده محتواهای دیجیتالی بنیانگذار نمای ایران IMDBbabakarjomandi.cominstagram.comfacebook.comtwitter.comyoutube.com