طاقی در باغ فین

طاقی در باغ فین
نقاشی طاقی در باغ فین کاشان30
بابک | سه‌شنبه 30 دی 1393
عبدل | جمعه 8 اسفند 139300
بسیاز زیباست
باغ فین کاشانیک نمای کوچکی از باغ فین که حمام فین محل شهادت امیر کبیر هم در ان واقع شده است
خانه طباطبایی كاشانخانه طباطبایی ها خانه ای آشنا با نور و آب و آسمان
خانه عامری كاشان در هوای بارانی بهارخانه عامری ها از قدیمی ترین و زیباترین خانه های كاشان است.
خانه بروجردی ها در كاشانخانه بروجردی ها و نقشهای بدیعش
محل شهادت امیر کبیرحمام فین کاشان . حوضچه محل حمام گرفتن . که شد محل شهادت امیر کبیر
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیباغفینکاشان