برف در روستای لپه سرا

برف در روستای لپه سرا
برف در روستای لپه سرای گیلان در عید 93علیرضا | يكشنبه 9 آذر 13931084 بازدید
جادهجاده ی خاکی در گیلان
برف در گیلانبرف در روستای لپه سرا
غار درفکغار درفك در زیر قله درفك قرار دارد. داخل این غار معمولا همه فصول سال برف و یخ وجود دارد. در زمان گذشته یخ مورد نیاز این منطقه از این غار تامین می شده ...
امامزاده هاشم گیلانامامزاده هاشم گیلان که در اتوبان قزوین رشت قرار دارد.
واژه کلیدیلپه سرابرف
علیرضا رستمیعلیرضا رستمیهموند از يكشنبه 9 آذر 1393عشق است گیلان...