طبیعت درفک

طبیعت درفک
طبیعت درفکبابک | دوشنبه 21 مرداد 13921117 بازدید
علیرضا -چهارشنبه 24 دی 1393 | 7 سال پیش
قله درفکتک قله کم ارتفاع و غیر جنگلی درفک که در واقع آتشفشانی خاموش می باشد در متنهی الیه ناحیه کوهستانی البرز غربی در نزدیکی مرزهای کوهس...
غار درفکغار درفك در زیر قله درفك قرار دارد. داخل این غار معمولا همه فصول سال برف و یخ وجود دارد. در زمان گذشته یخ مورد نیاز این منطقه از این غار تامین می شده ...
برف در روستای لپه سرابرف در روستای لپه سرای گیلان در عید 93
جادهجاده ی خاکی در گیلان
واژه کلیدیطبیعتدرفک
بابک ارجمندیبابک ارجمندیهموند از دوشنبه 7 خرداد 1386مهندس ارشد نرم افزار | طراح راهکارهای نرم‌افزاری | تهیه کننده محتواهای دیجیتالی بنیانگذار نمای ایران IMDBbabakarjomandi.cominstagram.comfacebook.comtwitter.comyoutube.com