طبیعت درفک

طبیعت درفک
بابک ارجمندیدوشنبه 21 مرداد 1392 | 10 سال پیشطبیعت درفکدسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاگیلانکلید‌واژهطبیعتدرفک1415 بازدید
علیرضا -چهارشنبه 24 دی 1393 | 9 سال پیش
  • قله درفکتک قله کم ارتفاع و غیر جنگلی درفک که در واقع آتشفشانی خاموش می باشد در متنهی الیه ناحیه کوهستانی البرز غربی در نزدیکی مرزهای کوهس...
  • غار درفکغار درفك در زیر قله درفك قرار دارد. داخل این غار معمولا همه فصول سال برف و یخ وجود دارد. در زمان گذشته یخ مورد نیاز این منطقه از این غار تامین می شده ...
  • برف در روستای لپه سرابرف در روستای لپه سرای گیلان در عید 93
  • جادهجاده ی خاکی در گیلان
  • سد شهربیجار