بهشت سوباتان

بهشت سوباتان
هادی کراییچهارشنبه 8 خرداد 1392 | 11 سال پیشدر فاصله 18 کیلومتری غرب شهر لیسار و17 کیلومتری جنوب شرقی دریاچه نئور در ارتفاع 1900-1970 متری از سطح دریاهای آزاد قرار دارد.آبادی ییلاقی سوبانان روبروی بلندترین كوه رشته كوه تالش ««ریشکاجی یا ریشگاسر»» قرار دارد.جمعیت منطقه ییلاقی سوباتان شامل گزنه هونی ، بیده پشت ، هونی یش ، قوری دره ، قلعه بین یوری ، گنجخانه ورزان و...بصورت فصلی متغیر است . بهار، تابستان و اوایل پائیز، منطقه پر از هیاهو و جنب و جوش است ، ترکیب جمعیتی عمداٌ از تالشان و بومیانی است که به دامداری و دامپروری مخصوصاٌ پرورش گوسفند مشغول هستند.سایر ساکنین از اهالی بخش لیسار (کرگانرود)تالش هستند.دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاگیلانکلید‌واژهبهشتسوباتان1292 بازدید
محمد چه موقع خیلی زیباتر استچهارشنبه 8 خرداد 1392 | 11 سال پیش
ابراهیم خدادوست اردیبهشت خیلی زیباستچهارشنبه 8 خرداد 1392 | 11 سال پیش
محسن قلیزاده سلام دوستان لطفا راهنمایی کنید که از چه مسیری میشه رفت به این جای زیبادوشنبه 28 مهر 1393 | 9 سال پیش