نمای بیرونی آرامگاه سید عبید الله

نمای بیرونی آرامگاه سید عبید الله
این هم نمای بیروی زیارتگاه سیدعبیدالله و دور نمای روستای هجیج00
عدنان | جمعه 3 خرداد 1392
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com