کوه آتشگاه در پاوه

کوه آتشگاه در پاوه
کوه آتشگاه در پاوه نماد سربلندی و آگاهای است زیرا در این مکان برای تزکیه و رسیدن به کمال دخمه ها و غارهایی طبیعی بنا شده وجود دارد که در آن زاهدان و عارفان و کاهنان به پرورش نفس و تزکیه پرداخته اند در این کوه آتشکده ای برای عبادت والبته بیشتر به دلیل بلندی مکانی برای اطلاع رسانی و ارتباط از طریق آتش با سایر مناطق بوده است این کوه دارای آبشار زیبای شیلماو و چشمه های فراوانی چون هانه کوان ، نمرآو ، بیار و... می باشد و محل تفرجگاه مردم در فصل بهار می باشد روستاهای مرتفع مزیدی و ساتیار و دودان و زردویی نیز در مرتفع ترین نقطه کوه در پشت کوه قرار دارند 00
عدنان | چهارشنبه 11 مرداد 1391
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیکوهآتشگاهپاوه
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com