غار دربند مهدی شهر

غار دربند مهدی شهر
بابک قیامی میرحسینیسه‌شنبه 16 خرداد 1391 | 11 سال پیشدر دامنه‌های جنوبی بخش میانی رشته کوه البرز، در شمال شهر مهدیشهر مرکز شهرستان مهدی‌شهر جای دارد. این غار در ارتفاعات دربند،در کمرکش کوه لُهر، در قسمت شمالی مهدی‌شهر جای دارد. این غار یکی از بزرگترین غارهای آهکی ایران محسوب می‌گردد که در گذشته محل سکونت انسان بوده است. طول غار ۱۱۴ متر، ارتفاع از سطح دریای آزاد ۲۰۰۰متر، ارتفاع دهانه از پای کوه ۳۰۰متر، عریض‌ترین قسمت آن ۳۶ متر و بلندترین نقطه سقف آن به ارتفاع حدود ۳۰متر می‌باشد، بلندترین استلاگمیت این غار با ارتفاع ۱۴متر در ایران بی‌نظیر می‌باشد.در شمال مهدی‌شهر، در حدود ۳ کیلومتر دورتر از (از میدان اصلی شهر)، جاده‌ای در سمت چپ وجود دارد که به سوی باختر می‌رود. غار دربند بر فراز کوه بلندی در فاصله حدود ۱٫۵ کیلومتری شمال شهر قرار دارددسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاسمنانکلید‌واژهغاردربندمهدیشهر928 بازدید