تلخ آب لالون

تلخ آب لالون
تلخ آب چشمه ای با آب با املاح با مزه تیز در کنار آبی شیرین.ع بهنام | چهارشنبه 10 شهريور 13891042 بازدید
واژه کلیدیتلخلالون
ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.