لالون

لالون
لالون دره بهمن های زمستانی و تونل های برفی تابستانی تهران است.ع بهنام | چهارشنبه 10 شهريور 13891055 بازدید
واژه کلیدیلالون
ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.