هتل سنتی کهن کاشانه

هتل سنتی کهن کاشانه
نجمه فرشیشنبه 9 مرداد 1389 | 13 سال پیشهتل سنتی کاشانه دارای قناتی با درجه هوای بسیار متمایز از دمای محیط اطراف و نیز دارای فضایی بسیار زیبا و آرام میباشد... این مکان در بافت تاریخی شهر یزد قرار دارد.دسته‌بندیسایر جاذبه‌های تاریخییزدکلید‌واژههتلسنتیکهنکاشانه1066 بازدید