ییلاقات گرمابدشت

ییلاقات گرمابدشت
اینجایی كه من وایستادم و این عكس رو انداختم یه آبشار زیبا هم هست! برای دیدن این آبشار و این منظره ی زیبا و البته هیجان انگیز، بد نیست یه سری به ییلاقات گرمابدشت و سجیران بزنید...محمد صادق | چهارشنبه 6 مرداد 13891350 بازدید
یوسف آقا دستت در نکنه من اینجا رفتم خیلی با صفاست رحیم آباد،سجیران، سفید آب و ...چهارشنبه 6 مرداد 1389 | 12 سال پیش
محمد صادق کریمیمحمد صادق کریمیهموند از پنجشنبه 8 مرداد 1388عکاس نیستم، اما عکاسی را دوست دارم!