بیشه روستای شهری كهنه

بیشه روستای شهری كهنه
روستای شهری كهنه از جمله روستاهای بخش زیدون از توابع شهرستان بهبهان استان خوزستان میباشد كه به گفته بومیان این روستا قدمت بیش از 900 سال دارد كه در گذشته این منطقه به شكل شهری بوده ودراثر زلزله با خاك یكسان شده وبعدها به شكل روستا دراومده البته الان نیز اثاری مثل(خانه های نیمه خرابه ،ستونهای شبیه به ستون پل،و..... )مشاهده میباشد كه متاسفانه از سوی میراث فرهنگی هیچ گونه توجهی به این روستا نشده عكس از هادی كراییهادی | شنبه 25 ارديبهشت 13891054 بازدید
هادی کراییهادی کراییهموند از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت