باغ فین كاشان

باغ فین كاشان
تاریخچه باغ فین كاشان در جنوب باغ فین چشمه آبی موسوم به چشمه سلیمانیه، با قریب به دوازده سنگ آب وجود دارد. آب آن فوق العاده صاف است ولی به واسطه داشتن بعضی املاح برای آشامیدن مناسب نیست. باغ شاه یا باغ فین عمارتی باستانی در کنار عمارت چشمه سلیمانیه واقع در فین کاشان است. شهرت اصلی این باغ به خاطر قتل میرزا تقی‌خان امیرکبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه قاجار در حمام فین در ۲۰ دی ۱۲۳۰ هجری خورشیدی است باغ فین در لغت نامه دهخدا "فین قصبه‌ای است در بخش مرکزی شهرستان کاشان که دارای دو قسمت جداگانه ٔ فین بزرگ و فین کوچک است و بعضی آن را فینین می‌نامند. فین در شش هزارگزی باختر کاشان واقع شده و بواسطه ٔ کثرت اشجار و آب وهوای خوب یکی از تفرجگاههای اطراف کاشان است . آب آن از چشمه ٔ معروف سلیمانی و سفیدآب تأمین می‌شود. در حدود ۴۳۰۰ تن سکنه دارد و محصول عمده اش غله ، پنبه ، تنباکو، صیفی و انواع میوه بخصوص انار، انجیر و انگور است و کار دستی مردم قالیچه بافی است . از آثار قدیمه بناهای معروف باغ شاه از دوره ٔ صفویه در آنجاست . مزرعه ٔ سفیدآب جزء این قصبه‌است . "منابع سایت جامع گردشگری و میراث فرهنگی کاشان" 00
هادی | شنبه 18 ارديبهشت 1389
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیباغفینكاشان
هادی کراییهادی کراییعضویت از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت