شاهو

شاهو
کوه شاهو در پاوه واقع شده بلندترین قله ی آن زاولی با ارتفاع حدود 3390 متر از سطح دریا در شمال شرقی شهر پاوه قرار داردامید چنگیزی | پنجشنبه 16 ارديبهشت 1389
واژه کلیدیشاهو
امید چنگیزی هموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389