جورد

جورد
بند بالای معدن زغال سنگ بسیار با شکوه بود.20/1/89ع بهنام | يكشنبه 29 فروردين 1389575 بازدید
واژه کلیدیجورد
ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.