دره جورد

دره جورد
در تاریخ 20/1/89 به اتفاق حمید در این طبیعت خوش گذشت.ع بهنام | يكشنبه 29 فروردين 1389688 بازدید
واژه کلیدیدرهجورد
ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.