دره جورد

دره جورد
در تاریخ 20/1/89 به اتفاق حمید در این طبیعت خوش گذشت.00
ع بهنام | يكشنبه 29 فروردين 1389
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیدرهجورد
ع بهنام رادع بهنام رادعضویت از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.