خانه تهرانیها(4)-یادی از شهر دوچرخه

خانه تهرانیها(4)-یادی از شهر دوچرخه
از دوچرخه های قدیم هم اثری در این موزه هست،دوچرخه هایی که اکنون بسیار کمند و جای خود را به دود موتور و ماشینهای پر سرعت و آدمهای بیرحم و عجول داده اند! گاهی هنوز پیرمردانی در بافتها و خیابانهای قدیمی تر سوار بر دوچرخه هستند و هنوز هم آرام ولی مبهوتند! هنوز هم سرعت و عجله برایشان جا نیفتاده ونیز اینکه عرض خیابانهای آشنا و پرخاطره شان را باید با ترس طی کنند! گاهی وقتی میخواهند از خیابانی پیاده و یا دوچرخه بدست عبور کنند نگاه بی آزارشان چون کودکان مضطرب است! 00
نجمه | جمعه 27 فروردين 1389
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی