کردان

کردان
کردان روستائی با پیشینه ی تاریخی غنی دارای مکانهای تاریخی زیبا و دیدنی وتفرجگاههای تابستانی سرسبز و روح افزاواقع در کیلومتر 55 اتوبان کرج-قزوین می باشد. برای آشنائی بیشتر با این نگین سز البرز به وبلاگ (کردان سبز){WWW.KORDANESABZ.BLOGFA.COM} مراجعه کنید00
لیلا | جمعه 18 دی 1388
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیکردان
لیلا الماسیعضویت از جمعه 18 دی 1388