باغات اردینه

باغات اردینه
باغات اردینه00
ع بهنام | سه‌شنبه 12 آبان 1388
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیباغاتاردینه
ع بهنام رادع بهنام رادعضویت از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.