منطقه ی سفید آب رحیم آباد

منطقه ی سفید آب رحیم آباد
محمد صادق کریمیشنبه 18 مهر 1388 | 13 سال پیشروستایی زیبا در منطقه ی سفید آب رحیم آباد كه با مزارع پلكانی منظره ای چشم نواز را برای گردشگران ایجاد كرده است...دسته بندیکوه‌ها و قله‌هاگیلانواژه کلیدیمنطقهسفیدرحیمآباد1233 بازدید