شالیزارهای برنج در منطقه رحیم آباد

شالیزارهای برنج در منطقه رحیم آباد
این عكس زیبایی منحصر به فرد این منطقه از گیلان را به تصویر می كشد!محمد صادق | شنبه 18 مهر 1388812 بازدید
محمد صادق کریمیمحمد صادق کریمیهموند از پنجشنبه 8 مرداد 1388عکاس نیستم، اما عکاسی را دوست دارم!