تنوع زیست محیطی روستای خان آباد

تنوع زیست محیطی روستای خان آباد
سیمای عمومی و تنوع زیست محیطی منطقه : خان آباد منطقه ایی کاملا کوهستانی است که بلندترین نقطه این منطقه قله کوه الوند با ارتفاع ۳۰۹۶ مترمی باشد . قسمت عمده کوه الوند از ارتفاعات صخرایی تشکیل شده که به همین علت تردد را در آن منطقه مشکل می نماید .میزان بارندگی متوسط سالیانه 380 میلیمتر در سال و متوسط درجه حرارت سالانه معادل ۲/۱۰ درجه سانتیگراد برآورد شده که حداکثر مطلق دما ۳۷ درجه سانتیگراد و حداقل دما ۳۱- درجه سانتیگراد برآورد شده است . تنوع زیست محیطی منطقه در هیچ نقطه دیگر از محدوده های جنوبی استان تکرار نشده و وجود ۹ تیپ گیاهی با ۱۱۵ گونه که ۲۰ درصد آنان آندمیک می باشد و نیز حضور بیش از ۶۰ گونه پرنده که ۱۹ گونه آن حمایت شده و آسیب پذیرند و پستانداران عمده و بارزی نظیر کل و بز , قوچ و میش , گرگ و گراز , خرگوش و شغال و روباه و.... اهمیت این منطقه را از لحاظ ارزشگاه زیستگاهی و جانوری آن نشان می دهد . این منطقه ۱۲ درصد پرندگان ایران و ۴۴ درصد پرندگان استان را در خود جای داده و بیش از ۳۰ درصد پرندگان این منطقه از جمله پرندگان شکاری و حمایت شده اند و از نظر پستانداران نیز غنی است و ۸/۸درصد پستانداران کشور را در خود جایی داده و از ۱۱ گونه پستانداران این منطقه ۳ گونه حمایت شده اند . حیات وحش جانوری و گیاهی منطقه : این منطقه یکی از بهترین زیستگاه های کل و بز - قوچ و میش - گراز و... در ایران است که تحت محافظت سازمان محیط زیست بوده و برنامه هایی جهت تکثیر آنها در حال اجرا می باشد . جمعیت زیستگاههای کل و بز با زیستگاه های قوچ و میش تقریبا یکسان است و معمولا در ارتفاعات و به طور پراکنده در گله های ۲ تا ۱۵ راسی مشاهده می شوند . گرگ و گراز نیز بیشتر در ارتفاعات و دامنه های کوه ها زندگی می کنند و در مواقعی که با کمبود غذا مواجه شوند به اطراف و حومه روستا و باغ های حومه مراجعت می کنند . پستانداران منطقه محافظت شده : قوچ ومیش کل و بز گرگ گراز روباه شغال خرگوش تشی خارپشت سمور رودک انواع موش از انواع خزندگان نیز می توان انواع مار - مارمولک - سمندر - لاک پشت را نام برد که به وفور در منطقه یافت می شود . پرندگان بومی منطقه : کوه های منطقه به علت نبود تردد دام و رفت و آمد مردم روستاها بسیار خلوت و آرام بوده و پوشش گیاهی انبوهی از نوع گیاهان دانه دار دارند لذا بهترین محیط برای پرندگان دانه خوار و شکاری به شمار می رود . از پرندگان مهاجر منطقه نیز می توان از پلیکانها - غازها - انواع اردک و مرغابی ها نام برد که این پرندگان هنگام مهاجرت زمستانه و بهاره خود در مسیر حرکتشان مدتی در منطقه به خصوص اطراف رودخانه ها توقف می کنند . www.khanabad.ir00
تقی | دوشنبه 10 اسفند 1388
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
تقی قاسمیتقی قاسمیعضویت از دوشنبه 10 اسفند 1388در هر کجای دنیا که هستی قسمتی از وجود ما را همراه خود برده ایی ای هموطن !khanabadd.complus.google.comm.facebook.comyoutube.com