بر فراز رانکوه

بر فراز رانکوه
شهر رانکوه، این شهر در 5 کیلومتری شهرستان املش و 10 کیلومتری رودسر قرار گرفته است. تصویر بخشی از شهر را از نمای بالا نشان می دهد. آنطرف تر هم دریاچه ی زیبای خزر خود نمایی می کند!محمد صادق | شنبه 10 مرداد 1388824 بازدید
واژه کلیدیفرازرانکوه
محمد صادق کریمیمحمد صادق کریمیهموند از پنجشنبه 8 مرداد 1388عکاس نیستم، اما عکاسی را دوست دارم!