ارتفاعات تفریحی دالانی

ارتفاعات تفریحی دالانی
منطقه کوهستانی دالانی در 50 کیلومتری شمال غربی شهرستان پاوه از مناطق بسیار مرتفع میباشد که هر ساله گردشگران زیادی را متوجه خود میسازد.فرید احمدی | جمعه 9 مرداد 1388975 بازدید
فرید احمدی هموند از جمعه 9 مرداد 1388
آخرین پست‌ها