ارتفاعات تفریحی دالانی

ارتفاعات تفریحی دالانی
منطقه کوهستانی دالانی در 50 کیلومتری شمال غربی شهرستان پاوه از مناطق بسیار مرتفع میباشد که هر ساله گردشگران زیادی را متوجه خود میسازد.00
فرید احمدی | جمعه 9 مرداد 1388
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
فرید احمدی عضویت از جمعه 9 مرداد 1388
آخرین پست ها