مدرسه آقابزرگ

این بنا در خیابان فاضل نراقی واقع می باشد. ساختمان این مدرسه مربوط است به دوره قاجاریه كه با سرمایه شخصی به نام حاج محمد تقی خانبان طی سالهای 1250 تا1260 قمری جهت استفاده نمازجماعت ودرس وبحث داماد خود ملا مهدی نراقی دوم ، برادر ملا احمد نراقی ملقب به آقابزرگ بناشده و بدین نام معروف گردیده است . معماراین بنا شخصی به نام استاد حاج شعبان بوده است. تمامی بنا از جمله گنبد این مدرسه كه جزو بزرگترین گنبدهای آجری است باآجر ساخته شده وتزیینات بكار رفته شده در این بنا عبارت است از: كاشیكاری ،آجركاری، كتیبه های نفیس گچی و كاشی ، مقرنس كاری، خطاطی ثلث و نستعلیق ونقاشی، كه نقاشی این مدرسه توسط استاد محمد باقر قمصری صورت گرفته است. كتیبه های خطوط مسجد توسط اساتید برجسته خوشنویس كاشان من جمله:محمد ابراهیم ( جد خاندان معارفی كاشان) توسط محمد حسین( جد خاندان ادیب ) وبسمله های طغری توسط سید صادق كاشانی نوشته شده است. در بدو ورود به مدرسه مقرنس های گچی ونقاشی سردر و كاشی های الوان به كار رفته است درطرفین درگاه ودیوارهای جلو خان و كتیبه های بالای سردر، تختگاه وظرافتی كه در ساخت درب ورودی بكار رفته جلب توجه می نماید. سپس هشتی بسیار زیبا وسقف آن كه با آجر و كاشی مقرنس تزیین گردیده مورد توجه قرار می گیرد، پس ازهشتی باعبوراز دو دالان مسقف عریض ، به صحن مدرسه دست می یابیم كه درمیان این دوراهرو ، دوشبستان زمستانی و تابستانی در دو طبقه قرار دارد. درقسمت سردرب، چهاربالا خانه ساخته شده است كه درطرفین سردرب دوبادگیر دیده میشود كه این بادگیرها باهدایت هوای مطبوع به شبستان تحتانی ( تابستانی ) وبه زیرزمینی كه زیرشبستانها قرار دارد ، تابستان گرم كویر را برای ساكنان این بنا قابل تحمل ودلپذیر می سازد. پس از ورود به محوطه مدرسه درصحن فوقانی وتحتانی وحجره های محل سكونت طلاب وگنبد آجری باشكوه وگلدسته های دوطرف آن خودنمایی می كند.علاوه براین، دوحیاط خلوت، آب انبار بزرگ، شبستان دیگری در پشت گنبد ، ساختمان مسجدی كه در جنب گنبد واقع است و محراب كاشیكاری واقع درشبستان جنب گنبد كه درحقیقت مجموعه ای است ازهنرهای معماری: كاشیكاری، گچ بری، كتیبه نویسی، مقرنس كاری ونقاشی، ازجمله متعلقات این بنای عظیم است . درقسمت شمالی این بنا، بقعه ای معروف به خواجه تاج الدین قرار دارد. اصل این بنامربوط به قرن ششم می باشد. HAMID GORDAN | چهارشنبه 3 مهر 1387717 بازدید
واژه کلیدیمدرسهآقابزرگ
HAMID GORDAN هموند از چهارشنبه 3 مهر 1387عکاسی را از سال 81 با گذراندن دوره های آموزشی خانه عکاسان ایران شروع کردم و همزمان با این دوره ها مدتی هم عضو انجمن عکاسان فردا بودم. به دنبال علاقمندی ام به کوهنوردی و طبیعت به عکاسی طبیعت علاقمند شدم و سال 84 از کلاسهای استاد بزرگوارم نصراله کسراییان در خانه هنرمندان استفاده های بسیاری بردم به طوری که نگرشم به عکاسی صرف از طبیعت کاملاً تغییر یافت و به سایر رشته های عکاسی از قبیل پرتره، مستند اجتماعی،انتزاعی و خبری علاقمند شدم.