قایق و دریا

قایق و دریا
نزدیک محل حفاظت شده لاک پشت هابهروز | دوشنبه 25 شهريور 1387949 بازدید
محمد خیلی زیباست آقای سنگانی....دوشنبه 25 شهريور 1387 | 14 سال پیش
نمای ایران خیلی عالی است.دوشنبه 25 شهريور 1387 | 14 سال پیش
عدنان چه hdr زیباییدوشنبه 4 اسفند 1393 | 7 سال پیش
واژه کلیدیقایقدریا
بهروز سنگانیبهروز سنگانیهموند از شنبه 28 ارديبهشت 1387من عکاس حرفه ای نیستم. آنچه می بینم عکس می گیرم. لحظه ها را ثبت می کنم. تجربه می کنم.