برج آزادی در ابعاد کوچکتر

برج آزادی در ابعاد کوچکتر
این برج در منطقه تنگ چنار مهریز واقع شده كه مشابه برج میدان آزادی تهران ولی در ابعاد كوچكتر ساخته شدهمجید | يكشنبه 17 شهريور 1387
مجید حیدریمجید حیدریهموند از سه‌شنبه 14 اسفند 1386